Disclaimer

De informatie op onze website is en wordt met zorg samengesteld, doch voor eventuele onjuistheid en onvolledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Frieswijk Makelaar verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door Frieswijk Makelaar worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Frieswijk Makelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Frieswijk Makelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Frieswijk Makelaar opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Frieswijk Makelaar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Frieswijk Makelaar niet aansprakelijk voor informatie en berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De website van Frieswijk Makelaar bevat ook een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Frieswijk Makelaar kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links. 

De teksten van Frieswijk Makelaar mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, of op andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de website Frieswijk Makelaar (waaronder teksten en logo’s) berust bij Frieswijk Makelaar.

Infodag Mooi Morra

Zaterdag 4 november 2023
Locatie: Morra 2 Drachten
U bent welkom tussen 11.00 uur  15.00 uur